Higiena wentylacji

Zajmujemy się higieną wentylacji zgodnie z obowiązującymi normami Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy zakres elementów obejmujących wykonanie usługi dotyczącej higieny wentylacji.

Higiena wentylacji w naszym wykonaniu

Zaoferujemy niezmiernie wysoką jakościowo i technicznie usługę, wartą swoich pieniędzy poprzez uzupełniającą się wzajemnie kombinację technologii, nabyte doświadczenie i specjalistyczne umiejętności. Nasz system zaoferuje znaczną oszczędność czasu, np. prostym przykładem może być 20-100 metrów wyczyszczonych przewodów poziomych wentylacji, pion do 60 mb z jednej rewizji. To może, w wielu przypadkach pozwolić nam na pracę podczas zwykłych dni roboczych z minimalną uciążliwością. Dbanie o higienę wentylacji to podstawa zachowania odpowiednich warunków w miejscu pracy.

Higiena powietrza a walidacja filtrów

W trakcie wykonywania usługi związanej z higieną powietrza, wykorzystamy istniejące systemy dostępu do instalacji wentylacji, a w razie potrzeby wykonamy dodatkowe, przy pracach wstępnych. Ta specjalistyczna usługa higieny wentylacji bazuje na długim, specyficznym doświadczeniu przy pracach związanych z higieną powietrza w budynkach, jak i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy systemów wentylacyjnych. Po pracach wstępnych, w celu przygotowania systemów do usługi, powinny być one monitorowane, aby zapewnić im czystość, bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Systemy wentylacyjne mechaniczne ( włączając systemy klimatyzacyjne) winny być regularnie i odpowiednio czyszczone, poddawane testom i konserwowane w celu pewności, że są czyste i wolne od wszystkiego co może zanieczyszczać powietrze.

Higiena wentylacji a instalacja klap rewizyjnych

Instalacja komponentów dostępu – klap rewizyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia czyszczenia wentylacji i inspekcji/weryfikacji wykonanej pracy. Postawiliśmy na nowoczesność, stosowane przez nas metody zmniejszają przerwy i powodują iż praca toczy się w jednym miejscu, przy przewodach i sufitach bądź innych elementach. Panele dostępu przy prostokątnych lub owalnych przewodach instalacji wentylacji zawierają sztywne stalowe framugi, do których należy dać izolację, oraz zamocować panel poprzez szybko mocujące łączniki zgodne z polskimi (norma PN) i europejskimi normami.

Dostępne w 11 rozmiarach, wykonanie ocynk, aluminium oraz stal kwasoodporna. Wykonanie standardowe oraz w wersji o podwyższonej wytrzymałości ogniowej również dostępne.

Higiena wentylacji – pomiary wentylacji – walidacja filtrów

Przewody wentylacji będą czyszczone mechanicznie przy użyciu najnowszych rozwiązań z dzierobotyki i mechaniki precyzyjnej, m.in. stosując wielofunkcyjne roboty czyszczące, z podglądem wizyjnym, okablowanie z rotacyjnymi szczotkami, okablowanie do wysokiego ciśnienia – przedmuchu nowych instalacji, technologia ultradźwiękowa do czyszczenia elementów i detali takich jak anemostaty, kratki, wpiętym do systemu ekstraktorem wyposażonym w wysokowydajne filtry minimum EU7/8, Eu45 lub filtry HEPA według zapotrzebowania, ciśnienie próżniowe oraz ręcznie w razie potrzeby.

Przewody wentylacji pokryte osadami tłuszczowymi będą czyszczone przez urządzenie wytwarzające pod dużym ciśnieniem parę o temperaturze do 176oC wraz z aplikacją chemii, przy pomocy okrągłego urządzenia w połączeniu z ruchomą dyszą pracującą pod wysokim ciśnieniem, Osady zostaną odciągnięte dzięki zainstalowanym przez naszą ekipę klapom rewizyjnym /posiadającym odpowiednie deklaracje zgodności/.

Anemostaty, okratowanie, komory, dyfuzory będą czyszczone dwojako wewnątrz i na zewnątrz za pomocą technologii ultradźwiękowej.

Dezynfekcja – mikrodyfuzja – aktywna higiena wentylacji

Konwencjonalne czyszczenie i tradycyjne metody dezynfekcji powierzchniowej są mało skuteczne, gdyż musi im towarzyszyć działanie czyszczące powietrza. Dlatego też w tym przypadku korzystamy z technologii aplikacji odpowiedniego detergentu dezynfekcyjnego w postaci suchej mgły /zgodne z normą AFNOR NF 72 281 – poddawanie powietrza działaniu procesowi dezynfekcji na sucho pozwala usunąć wszelkiego rodzaju skażenia, chroniąc osoby oddychające tym powietrzem. Regularne poddawanie powietrza działaniu oczyszczającemu metodą mikrodyfuzji pozwala na aktywne zaimpregnowanie powierzchni zapobiegając rozwijaniu się mikroorganizmów.

Ponadto nasycanie powietrza aktywną mgłą oczyszcza powietrze – unoszące się cząstki stają się cięższe i szybciej opadają na ziemię. Dlatego też powietrze staje się czystsze, lżejsze i bardziej rześkie – wolne od drobnoustrojów i bakterii.

Metody zwalczania bakterii Legionella w instalacji wentylacji

Podstawowym i najważniejszym czynnikiem zapobiegającym ryzyku wystąpienia legionelozy, związanej z instalacjami wentylacji i klimatyzacji, jest utrzymywanie instalacji we właściwym stanie higienicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowia ludzi oraz w stanie technicznym, zapewniającym sprawność i niezawodność działania. Przy doborze preparatu dezynfekcyjnego do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji kierujemy się następującymi właściwościami:

 • oddziaływaniem na szerokie spektrum mikroorganizmów (w tym na bakterie rodzaju Legionella),
 • niską toksycznością,
 • podatnością na biodegradację,
 • nie powodowaniem korozji materiału, z którym styka się środek dezynfekujący.

Precyzyjny pomiar ilości i natężenia przepływu powietrza. Badanie skuteczności wentylacji - balans

Dla prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej czy klimatyzacyjnej konieczne jest osiągnięcie zaprojektowanych parametrów powietrza. Jest to jeden z elementów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie instalacji, krotność wymian i ilość dostarczanego powietrza. Winna być przeprowadzana wspólnie z czyszczeniem jak również niezależnie w ramach obowiązujących norm. Istotnym parametrem podlegającym ocenie jest prędkość oraz ilość przepływającego powietrza. Najczęściej parametry te mierzone są bezpośrednio w przewodach lub w okolicach kratek wentylacyjnych i nawiewników. W tym celu stosuje się odpowiednio skonfigurowane oprzyrządowanie z ważnym świadectwem kalibracji.

Ponadto przy pomiarach wentylacji w przewodzie istnieje konieczność wykonania kilku a czasem nawet kilkudziesięciu odczytów by prawidłowo określić prędkość. Z uwagi na przepływ turbulentny nie można dokonać odczytu wyłącznie w jednym punkcie przewodu. Wykonując pomiary należy się posłużyć normą PN-EN 12599. Dla takiej metodyki niepewność pomiarów pozostanie nie większa niż 2% odczytu.

W zakresie obowiązujących wymagań szczegółowych: wg PN-78/B-10440 „Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze” Wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy”Badania instalacji wentylacyjnych”

 • przy odbiorze technicznym
 • objętości powietrza wentylacyjnego (krotność wymian)
 • prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu
 • temperatury powietrza nawiewanego <
 • temperatury w pomieszczeniach

Odbiór prac z zakresu higieny powietrza

Wszystkie prace są weryfikowane przy udziale Państwa personelu technicznego, sporządzonego w tym celu raportu z wynikami prac uwzględniając następujące elementy:

Badania, walidacja filtrów i pomiary wentylacji

Przed i po czyszczeniu firma wykonuje testy metodą V.T.T. grubości osadu wg standardów obowiązujących w HVCA (Heating & Ventilation Contractor`s Association) według przewodnika TR 17 wydanie II z roku 2002 obowiązującego w niektórych krajach EU m.in. Anglia.

 • sprawdzanie
 • grubość osadu,
 • pomiar skuteczności (jeśli zlecony)
 • pomiar temp. i wilgotności powietrza (jeśli zlecony),
 • pomiar cząsteczek w powietrzu (jeśli zlecony),
 • bakteriologia – próbki i badania (jeśli zlecone)

Higiena powietrza - monitoring - Gwarancja Jakości


Kontrola i gwarancja jakości prowadzona jest przez naszego technika, który: wykona inspekcję endoskopijną instalacji przed/po a następnie przygotuje raport z materiałem video lub zdjęciami z otrzymanymi efektami w formie pisemnej oraz elektronicznej na CD. W przypadku konieczności wykonania odbioru przez organ zewnętrzny firma zleca wskazane prace niezależnej osobie (np. przedstawiciel lokalnej PSP).

Odbiór prac z zakresu higieny wentylacji przez uprawnione osoby:

Wszystkie wykonane przez nas prace odbierane są i pokwitowane stosowną do wykonanej usługi adnotacją rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż. Jeśli mamy do czynienia z badaniami bakteriologicznymi, wówczas opinia zewnętrzna wraz z wynikami prac stanowi załącznik do protokołu.

Przykładowe realizacje